PHP

Programowanie » PHP

W PHP powstała znaczna część obecnie istniejących aplikacji sieciowych. Należą do nich systemy zarządzania treścią, systemy forów dyskusyjnych, aplikacje pocztowe oraz klienty baz danych. Obecnie jest dominującym językiem programowania i obejmuje około 75% domen internetowych.