Freelancer

Pierwszy raz określenia freelancer użył Walter Scott (1771–1832) w swej książce pt. Ivanhoe do opisania średniowiecznego najemnego wojownika. Free oznaczało wolny, lancer - pochodziło od lancy czyli rodzaju broni. To nie znaczy, że obszar działalności z tego okresu się wywodzi. Umiłowanie wolności pozostało, tylko miejsce lancy zajęła klawiatura. Do rozwoju tej dziedziny przyczynił się Internet, który spowodował wzrost zapotrzebowania ale także jako system do łatwej komunikacji.

Zalety pracy na odległość:

Obniżenie kosztów.

Zlecenie przez Internet pozwala na oszczędności, koszt może zmaleć nawet o 50% w porównaniu do pracy osoby zatrudnionej na stałe w firmie. Nie trzeba organizować miejsca pracy, nie ma problemu dojazdów do firmy. Czas, który poświęca pracownik zatrudniony na etacie, freelancer może poświęcić na pracę i skupić się na realizacji zlecenia.


Wybór konkretnego specjalisty do danego zlecenia.

Możemy wybierać pośród najlepszych specjalistów a nie być skazanym na pracowników naszej firmy. Istnieje możliwość sprawdzenia dotychczasowych prac, referencji, porównania oferty z innymi.


Wzrost wydajności pracy pracownika.

Przedstawiciele wolnego zawodu, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie, chcą dobrze i szybko skończyć swoje zlecenie. Dobrze wykonane zlecenie to referencje dla następnej pracy, a skończone zadanie pozwala zająć się kolejną pracą.


Elastyczność miejsca i czasu.

Zleceniobiorca może wykonywać zadanie w dowolnym czasie. Noc, święta, odległość - nie mają znaczenia. Zleceniodawca zainteresowany jest wyłącznie efektem, który otrzyma. Nie interesują go warunki pracy, czas na to poświęcony i metody. Ważna jest terminowa realizacja zgodna z założeniami i to jest podstawa do wypłacenia wynagrodzenia.